Skip to main content

Kwaliteit en personeel

Onze pedagogisch medewerkers zijn de pijlers van de kwaliteit in onze opvang. Kids Wonderworld Dribbel besteedt daarom veel aandacht aan deskundigheidsbevordering. Tijdens studiedagen en werkoverleggen wordt de kennis van de pedagogisch medewerkers m.b.t. de ontwikkeling van jonge kinderen vergroot met nieuwe inzichten en worden deze met elkaar besproken. Op deze manier leren de medewerkers niet alleen veel nieuwe dingen maar zo worden zij ook gestimuleerd om het dagelijks werk actief en bewust te doen. We streven naar diversiteit, ook in de samenstelling van ons team. Zowel de leidinggevenden als de pedagogisch medewerkers hebben een gerichte opleiding gevolgd voor het werken in de kinderopvang conform de eisen zoals gesteld in de CAO.