Skip to main content

Ouders

Minimaal drie keer per jaar brengen wij een nieuwsbrief uit met daarin verhalen en foto’s van de verschillende locaties uit via email. Tussendoor worden er foto’s op facebook geplaatst. Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen via email.

Verbeterpunten & klachten

Goede samenwerking tussen ouders en medewerkers van het kinderdagverblijf of de BSO is in het belang van het welzijn van de kinderen. Daar zetten wij ons van harte voor in. Het kan voorkomen dat u van mening verschilt met een medewerker of ergens ontevreden over bent. Wij vragen u dit bespreken met de betreffende medewerker of met de leidinggevende. Op de locatie is een klachtenformulier beschikbaar. Tevens kunt u deze vinden bij documentatie & formulieren op de website.

Externe klachtencommissies 

U heeft te allen tijde wettelijk het recht om een klacht te melden bij een externe klachtencommissie.  Kidswonderworld is met al haar locaties aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Uitvoering van de overeenkomst
  • Verandering van de overeenkomst
  • Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Kwaliteit van de opvang
  • Kosten van de opvang
  • Opvangtijden
  • Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer
  • Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden.

Voor meer informatie: verwijzen wij u naar de website van de Geschillencommissie Kinderopvang.

Landelijke organisatie voor de belangen van ouders

BOinK is de landelijke Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang. Zij geeft onafhankelijke informatie aan ouders en ondersteunt oudercommissies. Op landelijk niveau vertegenwoordigt BOinK de ouders in beleids- en overlegorganen en heeft zij regelmatig overleg met de brancheverenigingen. Kids Wonderworld betaalt het BOinK-lidmaatschap van de lokale oudercommissies en draagt zo een steentje bij aan landelijke oudervertegenwoordiging.