Skip to main content

Visie en missie

Bij Kids Wonderworld Dribbel vinden we het belangrijk om goed geworteld te zijn in de samenleving en de buurt waarin de locaties gevestigd zijn. Daarom doen wij ons best om goed contact op te bouwen met de scholen, de maatschappelijke instellingen én kinderen en hun ouders uit de buurt.

Ontwikkelen in een vertrouwde omgeving

Wij vinden dat ieder kind zich moet ontwikkelen op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Om zich optimaal te kunnen ontplooien hebben de kinderen een veilige ruimte nodig, een vertrouwde omgeving met personen die ze kennen en vertrouwen. De inrichting van alle ruimtes is daarom ook afgestemd op de behoeften en de ontwikkeling van de kinderen die in de ruimtes verblijven. Het ontwikkelen van de persoonlijke en sociale vaardigheden worden gestimuleerd met spelvormen en door het kind, goed begeleid, vertrouwd laten worden met niet alledaagse situaties. Bijvoorbeeld door het bezoeken van een nabij gelegen verzorgingstehuis.

Samen stappen zetten

De stappen en mijlpalen van het kind op motorisch, sociaal emotioneel en taalgebied worden gevolgd, vastgelegd en met de ouders besproken. De kinderen worden op dit gebied gestimuleerd.