Skip to main content

Werken bij

Kids Wonderworld Dribbel is een kinderopvang organisatie die in Rotterdam is gevestigd. Momenteel hebben wij drie vestigingen waar dagopvang en/of buitenschoolse opvang wordt geboden. Onze klanten zijn ouders van jonge kinderen uit de stad. Wij richten ons op alle ouders van de diverse bevolking uit Rotterdam.

Bij Kids Wonderworld Dribbel staat professionaliteit en flexibiliteit voorop. Wij zetten ons actief in om te voldoen aan wet- en regelgeving, veiligheidsvoorschriften . Ouders vertrouwens ons immers hun meest kostbare bezit toe en Kids Wonderworld Dribbel stelt alles in het werk om deze verantwoordelijkheid op een goede manier in te vullen. Door doorlopend bezig te zijn met de kwaliteit en goed te luisteren naar kinderen, ouders en personeel wordt in de organisatie getracht om de beste opvang te bieden.

Wij zijn een professionele kinderopvangorganisatie, waarbij de medewerkers het unieke pedagogische beleid met liefde en plezier uitoefenen en de zo herkenbare huiselijke sfeer bewaken.

Op iedere vestiging is een assistent leidinggevende aangesteld. Deze werkt minimaal 32 uur per week en is een adequate, constante factor binnen het kinderdagverblijf. De assistent leidinggevende is verantwoordelijk voor alle segmenten binnen de dagelijkse opvang, zoals de zorg voor de medewerkers, de samenstelling van het team, het pedagogisch beleid, de veiligheid, de naleving van de waarden en normen die Kidswonderworld hanteert en alle overige belangrijke zaken.

De kwaliteit en professionaliteit van de kinderopvang van Kids Wonderworld Dribbel en de daarbij horende aandacht voor het kind is voor een groot deel afhankelijk van de medewerkers. Kids Wonderworld Dribel besteedt daarom uitgebreid aandacht aan de selectie, screening en begeleiding van haar medewerkers. De organisatie biedt hen daarnaast de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen op het gebied van de kinderopvang in het algemeen en die van Kids Wonderworld Dribbel in het bijzonder door middel van persoonlijke trainingen en een op een begeleiding.

Arbeidsduur
Pedagogische medewerkers kunnen bij Kids Wonderworld Dribbeleen arbeidsovereenkomst  aangaan variërend van 8 tot 32 uur per week. Afhankelijk van de groepsgrootte per vestiging staan er per dag 2 of 3 leidsters op dezelfde groep. Medewerkers hebben een arbeidsduur van minimaal 8 uur per dag met drie kwartier pauze.

CAO kinderopvang
Bij Kids Wonderworld Dribbel worden alleen medewerkers ingezet die in het bezit zijn van de vereiste diploma’s en een Verklaring Omtrent het Gedrag. De verhouding beroepskracht/kind-ratio is conform de CAO voor de kinderopvang en/of het kwaliteitsconvenant in de kinderopvangbranche. Kids Wonderworld Dribbel streeft ernaar om met deze en nog vele andere kwaliteitsnormen, alsmede het aanbieden van een uitstekend additioneel arbeidsvoorwaarden pakket, de juiste en gemotiveerde medewerkers te vinden voor haar vestigingen en daarmee optimale arbeidsomstandigheden te creëren, waardoor het verloop onder de medewerkers zo laag mogelijk blijft.

Via de menukeuze “vacatures” krijg je een overzicht van de openstaande vacatures.